160 گروه انجمن معتادان گمنام در همدان فعال است

160 گروه انجمن معتادان گمنام در همدان فعال است
  به گزارش خبرگزاری فارس از بهار، فرهاد رنجبران صبح امروز در جلسه انجمن معتادان گمنام شهرستان بهار اظهار داشت: در استان همدان 160 گروه انجمن معتادان گمنام فعال است که 14 هزار و 500 نفر عضو دارد. وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 30 گروه در شهرستان بهار است که... 

آخرین موضوعات