دو گروه همیار در استان مرکزی تشکیل می‌شود

دو گروه همیار در استان مرکزی تشکیل می‌شود
آذردخت‌ همتا دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار داشت: تشکیل گروه‌‌های ‌همیار به منظور اشتغالزایی و ایجاد منبع درآمد برای دختران و پسران زیر پوشش یکی از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان است که در این راستا در سال... 

آخرین موضوعات