گزارش اکونومیست ازگزارش اعتیاد در ایران

گزارش اکونومیست ازگزارش اعتیاد در ایران
اکونومیست در گزارشی درباره‌ی اعتیاد در ایران نوشت: ایران همیشه با معضل معتادین دست به گریبان بوده است. یکی‌ از دلایل آن مرز طولانی‌ با بزرگترین تولیدکننده‌ی تریاک در جهان یعنی‌ افغانستان است. حساسیت دولت بر مشروبات الکلی باعث شده تا تریاک و مشتقات... 

آخرین موضوعات