تغییر در رویکرد مددکاری / آغاز گفتگوی اجتماعی

تغییر در رویکرد مددکاری / آغاز گفتگوی اجتماعی
سید حسن موسوی چلک در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس اظهار داشت: یکی از نیازهای جامعه امروز ما ترویج بستری برای « گفتگوی اجتماعی » است تا موضوعات اجتماعی مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار گیرند. وی گفت: انجمن مددکاران اجتماعی ایران درنظردارد درسال... 

آخرین موضوعات