حضور رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در گفتگوی ویژه خبری

حضور رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در گفتگوی ویژه خبری
گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دوم سیما با حضور آقای سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با موضوع “گفتگو در خانواده ها” ساعت ۱۰:۴۵ برگزار می شود .  

آخرین موضوعات