۶۰ هزار تومان برای یک ساعت لبخند!

۶۰ هزار تومان برای یک ساعت لبخند!
یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: تبلیغات شماره‌های ۹۰۹ برخلاف قانون تجارت الکترونیک، شفاف و صریح نیست و با استفاده از شگردهای تبلیغاتی باعث گمراه شدن مخاطب می‌شود. چند وقتی است که در رسانه ملی شاهد تبلیغات در خصوص خدمات تلفنی تحت عناوین مختلف «بزنگ و... 

آخرین موضوعات