راهکار ​دختران​ عربستانی برای​ازدواج!/عکس

راهکار ​دختران​ عربستانی برای​ازدواج!/عکس
کد مطلب : 18980 گروه جامعه: به دنبال بالا رفتن سن ازدواج و مجرد ماندن تعداد بسیاری از دختران در عربستان، گروهی از دانشجویان دختر در این کشور در تویتر فراخوانی را تحت عنوان “حلال بودن 4 زن در شرع اسلام” به راه انداختند! راهکار ​دختران​ عربستانی برای​ازدواج!/عکس دانشجویان... 

آخرین موضوعات