✅ استخدام اداره کل بهزیستی استان فارس/خرداد96

✅ استخدام اداره کل بهزیستی استان فارس/خرداد96
  اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد جهت توسعه مراکز اورژانس اجتماعی طبق ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور وتبصره ۱۴ لایحه کانون بودجه ۱۳۹۶ نسبت به جذب نیروی انسانی جهت اشتغال در مراکز اورژانس اجتماعی به شرح ذیل اقدام نماید. ✳️روانشناس داراب... 

آخرین موضوعات