ارائه خدمات اورژانس اجتماعی؛ نیازمند متولی فراسازمانی

ارائه خدمات اورژانس اجتماعی؛ نیازمند متولی فراسازمانی
بند الف: اورژانس اجتماعی (۱۲۳): این اورژانس از سال ۱۳۸۳ زیر نظر دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، شروع به فعالیت نموده است. در ابتدا با موضوع انجام مداخلات برای موارد کودک آزاری در شهر تهران آغاز به کار کرد و در سالهای اخیر، تمامی مراکز... 

آخرین موضوعات