6 استان پرخطر از نظر اعتیاد

6 استان پرخطر از نظر اعتیاد
معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور می‌گوید کرمان، کرمانشاه، گلستان، اصفهان، تهران و خراسان رضوی از استان‌های پرخطر از نظر ابتلا به اعتیاد به حساب می‌آیند. فرید براتی‌سده افزود: به طور متوسط هر 35 معتاد نیازمند یک مددیار است تا بتواند... 

آخرین موضوعات