DIC چیست؟ ‌

DIC چیست؟ ‌
‌معاون امور پیشگیری بهزیستی استان مرکزی گفت:DIC به معنای مرکز گذری کاهش آسیب و مکان مخصوص برای معتادان تزریقی است که امکان ترک اعتیاد در آنها بسیار کم است. محمدعلی الله‌دادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه مرکزی اظهار... 

آخرین موضوعات