پذیرش معتادان جهت درمان در TC کارآفرینی

پذیرش معتادان جهت درمان در TC کارآفرینی
معتادان سراسر کشور که چندین مرتبه به روش‌های معمول درمان شده، اما درمان آنها نتیجه بخش نبوده می‌توانند جهت پذیرش برای درمان در TC کارآفرینی ثبت‌نام کنند. دانش راهداری – طراح TC کارآفرینی در کشور – در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان... 

آخرین موضوعات