کد خبر: 1513 | تاریخ انتشار: ۰:۰۱:۴۱ - جمعه ۱۴ بهم ۱۳۹۰ | بدون نظر | |

تاریخچه مددکاری اجتماعی

مفهوم صدقه به دوران باستان برمیگردد ، و کمک به فقرا ریشه در بسیاری از تمدن های بزرگ باستانی و مذاهب در جهان دارد.

مددکاری اجتماعی ریشه در تحولات اجتماعی و اقتصادی داشته شده که با انقلاب صنعتی، بخصوص در مبارزه جامعه برای مقابله با فقر و مشکلات آن شکل گرفته است. از آنجا که برخورد با فقر تمرکز اصلی مددکاری اجتماعی اولیه بود، با ایده اصلی آن با کار در امور خیریه مرتبط بوده است ، اما در حال حاضر در بسیاری اززمینه های گسترده تر قابل درک است. به عنوان مثال، اینکه مددکاران اجتماعی مدرن کار خود را با عواقب ناشی از بسیاری از ‘مشکلات اجتماعی مانند نژادپرستی ، تبعیض جنسی، همجنسگرا ستیزی، و تبعیض بر اساس سن و یا توانایی های جسمی یا روانی پیدا کنند، غیر معمول نیست. مددکاران اجتماعی مدرن را می توان در کمک به مقابله با عواقب ناشی از این مسائل و بسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی در تمام موسسات خدمات انسانی و زمینه های دیگر یافت.

در حالی که مددکاری اجتماعی با زمینه علمی با هدف کنترل و اصلاح افراد (در یک مرحله ای حمایت کردن با این تصور که فقر یک بیماری بود اعمال می شد)آغاز شده بود، اخیرا با اتخاذ یک رویکرد انتقادی تر و جامع تر، به درک و مداخله در مسائل اجتماعی تاکید شده است. این رویکرد، به عنوان مثال، منجر به بازنگری از تعریف فقر شده و آن را به عنوان یک مشکل مالی دانسته است ونه اینکه به عنوان مشکل ژنتیکی و یک اختلال، بیماری ، یا نقص اخلاقی که نیاز به درمان داشته باشد مورد توجه قرار دهد. این رویکرد همچنین یکی دیگر از رشد تاریخی در تکامل تدریجی مدد کاری اجتماعی را به تصویر می کشد : زمانی یک حرفه در کنترل اجتماعی زیاد درگیرمی شد، که تدریجا تبدیل به توانمند سازی اجتماعی شده است. این که بگوییم که مددکاران اجتماعی مدرن در کنترل اجتماعی درگیر نیستند (به عنوان مثال برای مددکاران اجتماعی قانونی مراقبت کودک را در نظر بگیرید) و بسیاری از مددکاران اجتماعی به احتمال زیاد موافق آن نیستند مستلزم گفتگوی مداوم و بحث است.
منبع- http://en.wikipedia.org
ترجمه- موحدی

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات