به گزارش یک مددکار اجتماعی: عدم ترخیص بیمار کارتن‌ خواب به خاطر پول

به گزارش یک مددکار اجتماعی: عدم ترخیص بیمار کارتن‌ خواب به خاطر پول
«به شمیم ٢٢ ساله، که مدت سه‌سال است با مادرش در خیابان‌ها کارتن‌خوابی می‌کند، به دلیل عدم توان پرداخت هزینه‌های بستری خود در بیمارستان امام‌خمینی اجازه خروج داده نمی‌شود». «به شمیم ٢٢ ساله، که مدت سه‌سال است با مادرش در خیابان‌ها کارتن‌خوابی... 

آخرین موضوعات