قانون حمایت از کودکان لوکس است

قانون حمایت از کودکان لوکس است
وقتی نگار به بیمارستان 15خرداد ورامین منتقل شد، کسی از حادثه‌ای که برای او رخ داده بود، خبر نداشت. آثار ضرب و شتم روی سر و صورت نگار به چشم می‌خورد و معاینات اولیه نشان می‌داد که او با آخرین ضربه پدر به سرش به کما رفته است. آخرین ضجه‌های نگار را حتی مادرش... 

آخرین موضوعات