حسین رحیمی-رتبه ممتاز آزمون دکترای مددکاری اجتماعی

حسین رحیمی-رتبه ممتاز آزمون دکترای مددکاری اجتماعی
جناب آقای حسین رحیمی عضو هیئت مدیره وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی   جدیت ،  تلاش و پشتکاری جنابعالی مثمر ثمر نشست . قبولی شما از دو دانشگاه معتبر کشور مایه مباهات است. کسب رتبه 3 کشوری در آزمون دوره دکترای  تخصصی مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی... 

آخرین موضوعات