خشونت های خانوادگی؛ قربانی شدن زنان و دختران

خشونت های خانوادگی؛ قربانی شدن زنان و دختران
خشونت های خانوادگی؛ قربانی شدن زنان و دختران (هفت نکته ی مهم در ارتباط با خشونت خانگی که در مشهد اتفاق افتاد) در پی انتشار خبر آزار و شکنجه ی خانمی به نام اعظم به همراه دو دختر خردسالش به نام های هدیه و هانیه واکنش های متعددی در سطح کشور پدید آمده است و... 

مرثیه ای در وصف ستایش؛ مرثیه ای برای جامعه ی ما

مرثیه ای در وصف ستایش؛ مرثیه ای برای جامعه ی ما
تجاوز و قتل دختربچه ای به نام ستایش به اندازه ای ناگوار بود که بسیاری از مردم را در جامعه به شوک فرو برد و سوالات بسیاری درباره ی چرایی و چگونگی وقوع این پدیده به وجود آمده است. حادثه ی دردناکی که همه با شنیدن آن دچار احساس ناراحتی شده اند. هنگامی که با... 

مطالبه گری از مفاهیم کلیدی در مددکاری اجتماعی است

مطالبه گری از مفاهیم کلیدی در مددکاری اجتماعی است
مطالبه گری از واژه ی مطالبه در فرهنگ فارسی معین به معنی خواستن و طلب کردن آمده است و در فرهنگ دهخدا نیز به معنی وساطت کردن ذکر شده است. بنابراین مطالبه گری به معنی درخواست فعل، نیاز و یا کاری از فرد یا نهاد و سازمان می باشد. مطالبه گری از ابتدایی ترین... 

روز جهانی مددکاری اجتماعی، آسیب های اجتماعی و چالش های فرارو

روز جهانی مددکاری اجتماعی، آسیب های اجتماعی و چالش های فرارو
مددکاران اجتماعی به عنوان افراد حرفه ای همواره نقش اساسی در پیشگیری، مداخله و توانمندسازی افراد، گروهها و اجتماعات محلی داشته اند. بیش از ۶ دهه از تأسیس این رشته در کشورمان می گذرد و تاکنون اقدامات گسترده ای با هدف تثبیت این رشته به عمل آمده است. هر... 

زنان سرپرست خانوار، چالش و راهکارها

زنان سرپرست خانوار، چالش و راهکارها
خانواده اصلی ترین نهاد اجتماع، محل زندگی و رشد افراد، شکل گیری باورها و هنجارهای اجتماعی است. هرچند با پیشرفت تکنولوژی های جدید انتقال ارزش ها از خانواده به جامعه هدایت شده است اما این نهاد نقش و جایگاه اصلی خود را حفظ کرده است. البته تشدید آسیب های اجتماعی... 

آخرین موضوعات