قانون حمایت از حقوق معلولان کامل نیست

قانون حمایت از حقوق معلولان کامل نیست
رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان کامل و جامع نیست و قانونی که بتواند از حقوق حقوق معلولان در کشور ما حمایت کند، وجود ندارد، همچنین این قانون متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد. علی همت‌ محمودنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی... 

آخرین موضوعات