اطلاعیه مهم انجمن مددکاران اجتماعی برای همایش روز مددکار اجتماعی

اطلاعیه مهم انجمن مددکاران اجتماعی  برای همایش روز مددکار اجتماعی
به اطلاع اعضای محترم انجمن مددکاران اجتماعی می رساند، به منظور صرفه جویی در هزینه های انجمن، امسال برای اعضای محترم انجمن برای حضور در همایش روز مددکار اجتماعی دعوتنامه کتبی ارسال نمی گردد و دعوت از طریق پیامک ارسال می گردد. لذا همکاران محترمی که برای... 

آخرین موضوعات