نامه سر گشاده یک مددکار اجتماعی به گروه مصاحبه کنندگان آزمون دکترا

نامه سر گشاده یک مددکار اجتماعی به گروه مصاحبه کنندگان آزمون دکترا
گروه مصاحبه کننده آزمون دکترا ی مددکاری اجتماعی و اساتید گرامی باسلام گسترش تحصیلات تکمیلی رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی در مقاطع تکمیلی بخصوص مقطع دکترای مددکاری اجتماعی یک رویداد خوش یمنی می تواند باشد که در ارتقاء این حرفه مظلوم در سطح کشورمان بخصوص... 

آخرین موضوعات