برگزاری اولین جلسه “گفت‌وگوی اجتماعی” انجمن مددکاری اجتماعی ایران

برگزاری اولین جلسه “گفت‌وگوی اجتماعی” انجمن مددکاری اجتماعی ایران
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران از برگزاری اولین جلسه “گفت‌و‌گوی اجتماعی” انجمن مددکاران اجتماعی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در 17 اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری... 

آخرین موضوعات